Belangrijke thema's binnen de zorg zijn dan ook onder andere:
  • informatie en kennis snel kunnen delen en terugvinden;
  • documenten centraal ontsluiten en beheren;
  • procedures toetsen aan kwaliteit; werkstromen optimaliseren.
ETTU ondersteunt hierbij met verschillende toepassingen.

Documentmanagement en Recordmanagement

Het eConnect DMS & RMA Portaal is volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint en biedt organisaties de oplossing voor het opslaan en archiveren van documenten. Dit SharePoint systeem biedt een basisset aan functionaliteiten die aansluit bij de wensen en eisen van vele zorginstellingen en bovendien een snelle implementatie mogelijk maakt. Met het portaal kan alle niet-patiënt-gerelateerde informatie op een generiek platform ontsloten worden.

Kennis en informatiedeling

Het Kennis- en Communicatie Portaal is uitermate geschikt voor kennismanagement. Met het eConnect Kennis- en Communicatie Portaal in SharePoint kunnen gebruikers kennis van collega’s gemakkelijk zoeken en zich aanmelden voor specifieke kennisonderwerpen op het portaal. Het portaal kan volledig in uw eigen huisstijl worden opgemaakt. De persoonlijke homepage maakt het voor medewerkers mogelijk om informatie te tonen die voor hen relevant is. Gebruikers kunnen daarnaast kennis van collega’s gemakkelijk zoeken en terugvinden en zich aanmelden voor specifieke kennisonderwerpen op het portaal.