Zaakgericht Werken met SharePoint

Het eConnect Zaakgericht Werken Portaal is NEN 2082 gecertificeerd en ondersteunt volledig het Zaakgericht Werken middels SharePoint. Medewerkers beschikken over alle informatie behorende bij een bepaalde zaak op één vaste plek: SharePoint. Zo hebben ze in één opslag de gewenste informatie en weten ze dat alle documentatie per zaak compleet is. Bovendien zijn documenten altijd in de laatste versie beschikbaar en kunnen de documenten onafhankelijk van tijd en plaats worden ontsloten.

Van intranet naar kennisnet met SharePoint

Met het eConnect Kennis- en Communicatie Portaal en Cloud Social Intranet zijn kant-en-klare intranet toepassingen die de interne communicatie binnen ZBO's optimaal ondersteunen. Gebruikers kunnen kennis van collega’s gemakkelijk zoeken en terugvinden en zich aanmelden voor specifieke kennisonderwerpen op het portaal. Nieuws kan daarnaast zowel door de organisatie als door medewerkers zelf worden aangedragen. Deze functionaliteiten geven het intranet een socialer karakter, waardoor op een effectieve manier informatie en kennis gedeeld kan worden.