ETTU

Whitepaper: Voldoen aan de GDPR met de Microsoft Cloud

Op 25 mei 2018 treed de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze Europese regelgeving, die al in april 2016 is goedgekeurd, moet de privacy van burgers binnen de EU waarborgen en zet hoge standaarden op het gebied van privacy, security en compliancy. In deze whitepaper lees je hoe je als organisatie kan voldoen aan de GDPR met de Microsoft Cloud. 
De GDPR stelt strikte eisen aan hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen. Als organisatie dien je te voldoen aan deze richtlijnen die zijn opgesteld rondom 6 uitgangspunten:
  • Vereist transparantie hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt.
  • Het verwerken van persoonlijke gegevens is beperkt tot specifieke en gegronde doeleinden.
  • Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens mag alleen voor beoogde doeleinden.
  • Personen hebben het recht om persoonlijk gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.
  • Het opslaan van persoonlijk identificeerbare gegevens is beperkt tot het beoogde doel en alleen voor zo lang noodzakelijk is.
  • Persoonlijke gegevens moeten beveiligd zijn volgens passende beveiligingsmethodes.

In tegenstelling tot sommige andere wetgeving is de GDPR van toepassing op organisaties van elke omvang en binnen alle branches. Ook organisaties buiten de EU die zaken doen binnen de EU of persoonlijke gegevens van personen binnen de EU opslaan, dienen aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Gelukkig biedt de Microsoft Cloud verschillende mogelijkheden om te voldoen aan de GDPR wetgeving, zoals met Azure, Office 365 en SharePoint.

Dit whitepaper geeft een overzicht van de GDPR, beschrijft de stappen die Microsoft neemt op dit gebied en bevat voorbeelden hoe je de Microsoft Cloud kan inzetten om te voldoen aan de GDPR.
 

Download het whitepaper 'Voldoen aan de GDPR met de Microsoft Cloud'

Vul onderstaand formulier in en download direct het whitepaper 'Voldoen aan de GDPR met de Microsoft Cloud'.