Publicatiedatum: 20 maart 2014

27 scholen met 6800 kinderen en 580 medewerkers krijgen via Office 365 real-time toegang tot informatie

Kristian Van den Berg, Projectleider Onderwijsinnovatie en ICT van de SKO Flevoland en Veluwe en adjunct-directeur van Innovatieve Microsoft Mentorschool ‘De Droomspiegel’, legt uit: “De 27 scholen die onder onze stichting vallen, werken nu op sommige vlakken nog ouderwets met papieren dossiers en mappen, en met meerdere versies van bestanden. Het streven is om voor de zomervakantie live te zijn met één transparant archiveringsysteem dat de organisatiedoelstellingen monitort conform het INK managementmodel.”

Het totaalconcept waar SKO naar streeft is schaalbaar en toekomstgericht. Door middel van single-sign-on kunnen de medewerkers alle informatie raadplegen waar zij recht toe hebben. Infotopics, partner in business intelligence (BI) en datavisualisatie, zorgt er daarnaast voor dat alle relevante stuurinformatie beschikbaar komt in het SharePoint portaal.

Vincent Heijckmann, mede eigenaar van ETTU en verantwoordelijk voor het partnerbeleid, geeft aan dat SKO met training en scholing al snel efficiency en besparingen zal kunnen realiseren. Alleen voor SharePoint en enkele lokale systemen zijn straks nog servers nodig.

Leerlingenportaal

Na implementatie van het directieportaal vanuit Onderwijsbureau Meppel, zal ook het leerlingenportaal met alle persoonlijke ‘about me’ informatie worden toegevoegd. Zo wordt leerling- en ouderbetrokkenheid via de social component gestimuleerd. Leerlingen worden middels een digitaal portfolio in OneNote in kaart gebracht, aan de hand van de theorie van de Meervoudige Intelligentie psycholoog Howard Gardner.

Op 20 mei a.s. zal Kristian Van den Berg in Den Bosch onder meer de eerste resultaten en nieuwe huisstijl van SKO presenteren tijdens het SamSam congres over technologie in onderwijs.