ETTU
SKO Flevoland en Veluwe - Bestuurdersportaal in Office 365

SKO Flevoland en Veluwe - Bestuurdersportaal in Office 365

Efficiënter samenwerken, kennis beter beschikbaar maken en een einde aan omslachtige werkprocessen dankzij bestuurdersportaal in Office 365. 
Het resultaat is een gepersonaliseerde portaalomgeving, gerealiseerd door ETTU. Hiermee zijn de medewerkers in staat om kennis intern efficiënter te delen en informatie van externe partijen beter beschikbaar te maken door middel van single sign on. De SKO maakt hiervoor gebruik van de cloud-oplossing Office 365 van Microsoft en met SharePoint is één centraal portaal ingericht waar de medewerkers informatie met elkaar kan delen. De verschillende bassischolen hebben elk een eigen portaalomgeving die aangepast is aan de eigen huisstijl. Door de integratie van de verschillende portalen, kan er echter eenvoudig en overkoepelend samengewerkt worden.
 

Kinderen laten leren

Dit is het strategische thema van de SKO. Om dit mogelijk te maken is efficiënt samenwerken, ook tussen de verschillende scholen, essentieel. Het Onderwijsbureau Meppel levert hierbij ondersteuning aan schoolbesturen en heeft samen met ETTU het OBM Portaal ontwikkeld. Bekijk onderstaande video en ontdek hoe ETTU het bestuurdersportaal in Office 365 realiseerde voor de SKO.