ETTU

Overheid werkt slechts 68 procent zaakgericht

dinsdag 12 maart 2013
ETTU publiceert op 24 april 2013 tijdens Overheid & ICT de resultaten van het onderzoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van Document Management Systemen (DMS) en Record Management Applicaties (RMA). Het onderzoek werd onder begeleiding van ETTU als afstudeeropdracht uitgevoerd door Bobby Smit (Vrije Universiteit Amsterdam) in samenwerking met de TU Delft.
Het onderzoek is van november 2012-februari 2013 uitgevoerd onder 148 respondenten binnen gemeenten (80%), onderwijs (14%) en centrale overheid (6%).

Opvallend is dat sinds de introductie en definitie van zaakgericht werken in 2004 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ongeveer een derde van de ondervraagden nog niet zaakgericht werkt. Wel is men bekend met de voordelen en systemen en graag bereid kennis te delen met collega’s. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van DMS en RMA systemen ondermaats is.

ETTU stelt onderzoeksresultaten beschikbaar op 24 april tijdens Overheid & ICT, Jaarbeurs Utrecht

Op 24 april kunnen geïnteresseerden tijdens Overheid & ICT 2013 in de Jaarbeurs Utrecht om 11:10 uur deelnemen aan een debat over trends en ontwikkelingen op het gebied van Zaakgericht Werken binnen de (semi)overheid. Lourens Siderius van ETTU leidt het debat. Siderius is specialist op het gebied van Zaakgericht Werken en weet uit ervaring waar organisaties tegenaan lopen bij de invoering van een Zaaksysteem. Vanuit Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) zal Kees Groeneveld als expert deelnemen aan het debat.

Wilt u mee debatteren over Zaakgericht Werken, meld u zich dan kosteloos aan en ontvang na afloop het onderzoek ‘Trends en Ontwikkelingen in DMS & RMA’ van Bobby Smit.

Piet Vink, directeur van ETTU: “Het onderzoek van Bobby Smit bevestigt dat er ten aanzien van Zaakgericht Werken nog een wereld te winnen is voor overheidsorganisaties en DMS/RMA leveranciers. Wij verwachten dan ook een goede opkomst bij Overheid & ICT en specifiek bij het debat over trends en ontwikkelingen op het gebied van Zaakgericht Werken.”