Whitepaper: Lokaal of in de Cloud werken?
Hoe werken je collega’s? Doen zij dit meer en meer mobiel, of zijn de meeste medewerkers in de organisatie nog steeds het meest effectief met een vaste werkplek en bijbehorende IT systemen. Waar halen zij informatie vandaan, hoe werken je collega’s samen en wordt informatie gedeeld? Om nieuwe manieren van werken te ondersteunen zijn nieuwe toepassingen nodig. Nieuwe toepassingen met nieuwe eisen. De klassieke maatwerksystemen passen niet. Het duurt te lang om te maken en deze systemen zijn daarna niet flexibel genoeg om mee te groeien. De levensduur van deze nieuwe toepassingen worden steeds korter. Wat nu past kan over een half jaar niet meer voldoen.

In dit whitepaper worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Het werken is veranderd
  • User experience
  • Van bezit naar gebruik
  • Van beheer naar regie
  • Legal en Security
  • Architectuur
  • Strategie
  • De cloud en on-premise

Download het whitepaper 'Lokaal of in de Cloud werken?'