ETTU
Hogeschool de Kempel en Katholieke Pabo Zwolle

Hogeschool de Kempel en Katholieke Pabo Zwolle

Met Studieroutes Online en Mijn Semester beschikken docenten en studenten over één omgeving waar alle relevante studie informatie gevonden en gedeeld wordt.
Hogeschool de Kempel en de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) bieden HBO onderwijs en leiden studenten op tot leraar basisonderwijs. Het onderwijs richt zich er op studenten de juiste bagage mee te geven om kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar les te geven. Hogeschool de Kempel heeft een kleine 800 studenten en ruim 80 medewerkers. KPZ heeft 900 studenten en 100 medewerkers in dienst. Beide onderwijsinstellingen zijn actief binnen Radiant, een samenwerkingsverband van negen kleine opleidingen in Nederland.

Hogeschool de Kempel en KPZ zijn de afgelopen jaren meerdere malen uitgeroepen tot beste pabo-opleiding van Nederland, een unieke prestatie die aangeeft dat kwaliteit bij deze onderwijsinstellingen bovenaan staat. Dit is terug te zien in het onderwijs, maar ook op de manier hoe beide HBO-instellingen samenwerken en omgaan met ICT. Zo hergebruikt KPZ de oplossing van Hogeschool de Kempel.
 

De uitdaging

De pabo-opleidingen van Hogeschool de Kempel en KPZ kennen een uitgebreid curriculum, waarin de studenten in vier jaar tijd opgeleid worden tot leraar basisonderwijs. Voor alle vakken wordt veel informatie uitgewisseld. Vanuit het onderwijs worden de vakken voorbereid en ook onder andere boekenlijsten opgesteld die gedeeld worden met de studenten. Daarnaast wordt ook het lesrooster digitaal aangeboden. De studenten moeten al deze relevante informatie kunnen raadplegen, maar ook bijvoorbeeld samen kunnen werken in de studiegroepen en werkstukken kunnen inleveren.

Hogeschool de Kempel maakte gebruik van een gecentraliseerde website om studie informatie te ontsluiten. KPZ werkte met een verouderde SharePoint 2010 omgeving. De studie informatie stond bij beide HBO-instellingen op verschillende locaties verspreid en studenten wisten niet waar ze de juiste informatie konden vinden. Dit zorgde dan ook voor een overkill aan informatie, zowel voor de docenten als voor de studenten. Vandaar dat beide organisaties een oplossing zochten om centraal alle studie informatie te ontsluiten.

Jan-Willem Akkermans, Hoofd Systeembeheer van Hogeschool de Kempel: ”Wij werkten al naar tevredenheid met SharePoint en wij zien in SharePoint ook het platform om kennis en informatie te delen. Ook kan informatie vanuit andere systemen via SharePoint ontsloten worden. Het nieuwe platform voor studie informatie hebben wij dan ook laten ontwikkelen in SharePoint 2013. In ETTU hebben wij een echte SharePoint-specialist gevonden, die bovendien veel ervaring heeft binnen het onderwijs.”

Lees de volledige case study: Referentiecase Hogeschool de Kempel en KPZ - Alle studie informatie online in SharePoint