ETTU
Het CAK - Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Het CAK - Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Voor het CAK realiseerde ETTU een compleet nieuw intranet middels een Agile projectaanpak.
Bij het CAK vindt veel communicatie plaats, enerzijds met zakelijke relaties als het Ministerie van VWS en ketenpartijen als gemeenten en zorgaanbieders, anderzijds met de klanten van het CAK. Miranda Filius, Online Media Specialist van het CAK: ”Om extern goede voorlichting te doen, is het belangrijk ook intern de juiste informatie voorhanden te hebben. Het intranet speelt hier natuurlijk een voorname rol in. Ons oude intranet voldeed echter niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor medewerkers informatie niet konden vinden en het intranet traag was. Met als gevolg dat onze medewerkers het intranet vermeden.”

De wens was dan ook om het intranet van een “zendend” medium een platform te maken waarop tweewegcommunicatie en het delen van informatie breed wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet het nieuwe intranet de digitale werkplek worden voor alle medewerkers van het CAK, waarbij ongeacht locatie (binnen of buiten kantoor), apparaat (device) of tijdstip gewerkt kan worden.

De belangrijkste eis voor het nieuwe intranet was een platform dat snel toegankelijk is en waar alle medewerkers van het CAK mee kunnen werken. Het CAK maakte al gebruik van SharePoint en de wens was dan ook om het intranet in SharePoint onder te brengen, zeker gezien de integratiemogelijkheden met andere systemen en de gebruiksvriendelijkheid als platform. “Voor de keuze van SharePoint hebben we gekeken naar de toekomst. Hoe zijn wij het werken de komende jaren? SharePoint biedt ons de mogelijkheid om samenwerken gemakkelijker te maken, met onder andere versiebeheer, planning en documentmanagement.”

Na een uitgebreid selectietraject heeft het CAK gekozen voor ETTU voor de realisatie van het intranet in SharePoint.

Download de volledige case Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet