ETTU
Het CAK implementeert nieuw intranet in SharePoint

Het CAK implementeert nieuw intranet in SharePoint

dinsdag 19 januari 2016
Het CAK, een publieke dienstverlener verantwoordelijk voor de uitvoering van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met burgers, heeft een nieuw intranet geïmplementeerd in SharePoint. Er is hierbij gekozen voor een Agile projectaanpak om snel en flexibel de gewenste oplossing te ontwikkelen. SharePoint specialist ETTU heeft dit project uitgevoerd.
De belangrijkste eis voor het nieuwe intranet was een platform dat snel toegankelijk is en hiervoor heeft het CAK het SharePoint-platform gekozen. SharePoint biedt het CAK de mogelijkheid om gemakkelijker samen te werken, met onder andere versiebeheer, planning en documentmanagement. De uitdaging was om in korte tijd veel functionaliteiten te realiseren binnen het intranet. De Agile projectaanpak van ETTU heeft geresulteerd in een volledig en modern intranet dat aan alle wensen en eisen voldoet.

Het intranet vormt binnen het CAK de centrale werkplek voor alle medewerkers. Elke medewerker heeft een persoonlijk profiel waarin de kennisgebieden en verantwoordelijkheden staan aangegeven. Op basis hiervan kan relevante kennis en informatie snel gevonden worden. De interactie binnen het intranet zorgt er ook voor dat medewerkers zich ook daadwerkelijk verbonden voelen.

Miranda Filius, Online Media Specialist van het CAK: ”Om extern goede voorlichting te doen, is het belangrijk ook intern de juiste informatie voorhanden te hebben. Het intranet speelt hier natuurlijk een voorname rol in. Ons oude intranet voldeed echter niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor medewerkers informatie niet konden vinden en het intranet traag was. ETTU heeft binnen tijd en budget een prachtig intranet opgeleverd dat echt gebruikt wordt binnen het CAK.”

Rens van Rijn, Unitmanager ICT-development van het CAK: “De samenwerking met ETTU verliep zeer voorspoedig. In een kort tijdbestek hebben we SharePoint geïmplementeerd en het CAK Intranet ontwikkeld en opgeleverd. In co-creatie en een nauwe betrokkenheid van de gebruikersorganisatie is een toekomstbestendig platform neergezet.”

Piet Vink, directeur van ETTU: “In een zeer korte tijd en binnen budget hebben wij een volledig en modern intranet gerealiseerd voor het CAK. De kennis en ervaring die wij de afgelopen tien jaar hebben opgedaan hebben we gebruikt om samen met het CAK een succesvol intranet neer te zetten. En daar doen wij het uiteindelijk voor!”

Lees ook de volledige praktijkcase van het CAK intranet.