Publicatiedatum: 15 mei 2013


In 2015 transparant, efficiënt en klantgericht conform ‘het Nieuwe Werken’


De GGD Brabant Zuidoost implementeert ‘het nieuwe werken'. Alle informatie moet plaats- en tijdonafhankelijk, dus digitaal beschikbaar zijn. In 2015 wil de GGD 100% digitaal zijn als het gaat om zaakinformatie en archieven die rechtstreeks in het Document Management Systeem (DMS) worden geborgd. Dit systeem vervangt de mappen en schijven en zorgt ervoor dat fysieke archieven tot het verleden gaan behoren.

De GGD heeft een publieke en preventieve taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en hen te beschermen tegen ziekten. Daarnaast staat de GGD 24 uur per dag paraat voor snelle interventies en bij crisissituaties waarin de gezondheid van burgers in gevaar is.

Dankzij de samenwerking met ETTU heeft de GGD nu een DMS dat bijdraagt aan een efficiënte informatievoorziening, gekenmerkt door transparantie, snelheid en een betere interne samenwerking. Cliënten zullen hierdoor vlot en met betere informatie geholpen kunnen worden. Omdat alle informatie toegankelijk en beter inzichtelijk is, verloopt ook de samenwerking tussen de GGD en partners gemakkelijker en efficiënter.

Judith Murk-ten Cate, adviseur Informatie- en Procesmanagement bij GGD Brabant Zuidoost en projectleider bij de invoering van DMS: “Het project met ETTU vraagt vanwege de complexiteit en specifieke eisen rondom onze bedrijfsvoering om een goede dialoog. Het DMS & RMA Portaal stelt ons in staat om volledig digitaal te werken en maakt substitutie mogelijk. Binnenkort hopen we de eerste meetbare resultaten op te leveren.”

Piet Vink, eigenaar ETTU en verantwoordelijk voor marketing & sales: “De 450 medewerkers van GGD Brabant Zuidoost kunnen zich straks concentreren op hun core business, preventie, in plaats van tijd te verliezen aan zoekwerk. Cliënten zullen bij informatieverzoeken niet alleen een snellere respons ervaren, maar ook een volledig en up-to-date antwoord. Ik verwacht dat andere GGD’en het succes van GGD Brabant Zuidoost willen volgen en straks ook digitaal zullen gaan om Nederland gezond te houden.”