Whitepaper: De mogelijkheden van SharePoint 2013
Organisaties hebben dan ook veel informatie en kennis opgeslagen: op intranet, extranet, websites en in systemen en applicaties. Maar belangrijker nog, veel informatie en kennis ligt nog steeds opgeslagen in de hoofden van de medewerkers zelf. Organisaties zien dan ook steeds meer het belang van een effectieve kennisdeling en –borging in. Zeker met de toenemende vergrijzing. Het wegvloeien van relevante informatie en kennis is inmiddels een veel voorkomend bedrijfsrisico geworden. SharePoint is het platform dat kennis en informatiedeling mogelijk maakt. Met de komst van SharePoint 2013 zijn de mogelijkheden van SharePoint verder uitgebreid. Inmiddels werken al meer dan 135 miljoen gebruikers wereldwijd met SharePoint. SharePoint 2013 biedt deze gebruikers nieuwe ervaringen, onder andere op het gebied van design, collaboration en document management. Maar wat zijn nu precies de nieuwe mogelijkheden van SharePoint 2013?

Dit whitepaper geeft een beschrijving van de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en kennismanagement. Bovendien schetst het de actuele uitdagingen die organisaties op dit vlak kennen en hoe SharePoint 2013 hierin kan faciliteren.

Download het whitepaper 'De mogelijkheden van SharePoint 2013'