Publicatiedatum: 06 september 2013
Het eConnect Kennis- en Communicatie Portaal van ETTU gaat de huidige intranetoplossing vervangen. Hierbij voldoet het intranet weer aan deze tijd en wordt er meteen een stap gemaakt in het efficiënt kunnen delen en vinden van kennis. Dat ging in het verleden niet altijd even makkelijk en heeft onder andere geleid tot een opslag van 106.000 dubbele bestanden binnen een organisatie van een kleine 100 medewerkers.

Informatie en kennisdeling met SharePoint

Babette Agerbeek, projectleider bij Casade: “Informatie en kennis delen was niet nieuw voor ons, maar de manier waarop dat plaatsvond was niet efficiënt. In eerste instantie werd er gekozen om vanuit een technische benadering SharePoint te implementeren. Deze benadering zorgde er echter voor dat we ons gingen gedragen naar de mogelijkheden van de techniek in plaats van het verbeteren van het gedrag om informatie te delen en terug te vinden. De focus gaat dan liggen op het beheersen van nieuwe techniek. We hebben deze ervaring opgedaan door de implementatie van SharePoint 2010. Deze techniek miste een laag die aansloot bij de behoefte van Casade; eenvoudig in gebruik, overzichtelijk en drempelvrij om mee aan de slag te gaan.”

“Na een evaluatie hebben we bij Casade besloten om niet naar de techniek te kijken maar naar de gewenste functionaliteiten. Welke kennis heb ik nodig en op welke manier wil ik die vinden? Kernwoorden die dan voorbijkomen zijn: makkelijk, geen handleiding, overzichtelijk en altijd bereikbaar. Dat werden dus de randvoorwaarden, want als je voor ogen hebt hoe iets leuker wordt dan wil je er wel je best voor doen. ETTU beschikt over een standaard SharePoint-portaal in SharePoint 2013 wat aan onze wensen voldoet. Twee vliegen in één klap: nieuwe technologie die het verouderde intranet gaat vervangen en een nieuwe efficiënte werkwijze in het delen van kennis.”

“De medewerkers werken in werkgroepen aan de implementatie van het eConnect portaal van ETTU en dat zijn absoluut leuke sessies. Soms moet ik even op de rem trappen om niet alles tegelijk aan te willen pakken. We doen het daarom ook stap voor stap. Te beginnen bij het vervangen het huidige intranet en in de toekomst om eConnect als hét werkportaal voor de medewerkers van Casade in te zetten. Naast het leveren van het SharePoint-portaal ondersteunt ETTU ons met de implementatiestrategie. Het portaal gaat gefaseerd geïmplementeerd worden en de eerste fase, bestaande uit intranet, MT-site en persoonlijke pagina’s, leveren we nog dit jaar op.”

Piet Vink, directeur van ETTU en verantwoordelijk voor de marketing en sales, voegt hier aan toe: “De keuze van Casade voor het eConnect Kennis- en Communicatie Portaal geeft aan dat er behoefte is in de markt aan een gebruiksvriendelijk platform dat samenwerken mogelijk maakt. Wij zijn dan ook erg blij dat Casade voor ETTU heeft gekozen vanwege haar functionele SharePoint aanpak.”