ETTU
Blockchain

Blockchain

De blockchain is vooral bekend als het centrale mechanisme voor cryptocurrencies, maar het is veel meer. Ook organisaties kunnen profiteren van de techniek achter blockchain. Maar wat is blockchain nu precies?
Een blockchain is een transparant en controleerbaar systeem voor het uitwisselen van waarde en assets, het afdwingen van contracten en het delen van gegevens. De technologie maakt het mogelijk om transacties over een netwerk van computers te verdelen, waardoor op een veilige en gecontroleerde manier waarde of informatie uitgewisseld wordt.

Er zijn drie verschillende vormen van blockchains:
  1. Public blockchain. Deze blockchain is voor iedereen inzichtelijk en legt alle transacties vast. Overigens is het met geavanceerde blockchains het wel mogelijk om bepaalde gevoelige informatie af te schermen zodat alleen de transactie zelf inzichtelijk is zonder de details te benoemen.
  2. Consortium blockchain. Een consortium kan opgezet worden tussen ketenpartners in een bepaald project. Laat je een huis bouwen? Zet dan een consortium blockchain op met de architect, aannemers en leveranciers om alle afspraken in vast te leggen en om automatische stappen te zetten in het proces na goedkeuring van bepaalde tekeningen of afspraken.
  3. Private blockchain. Een private blockchain kan opgezet worden om interne besluitvormingsprocessen in een organisatie vast te leggen. Deze informatie is alleen beschikbaar binnen de desbetreffende organisatie.
Blockchain veroorzaakt een revolutie in hoe de wereld werkt. De rol van de ‘middle man’ verandert en de macht komt te liggen bij degenen die daadwerkelijk het bezit hebben. Ook in organisaties kunnen afspraken niet meer vergeten worden of onduidelijkheden ontstaan over wie wat heeft goedgekeurd. De wereld wordt nog transparanter en dat biedt alleen maar perspectief.

Met kant-en-klare oplossingen binnen Azure is het voor organisaties erg gemakkelijk om een blockchain op te zetten, bijvoorbeeld voor het vastleggen van QHSE-processen. Microsoft ziet blockchain dan ook als een grote markt voor de toekomst. Hierbij wordt er veel ingezet op Blockchain as a Service, BaaS.